Taisyklės

Laisva.LT turinys yra skirtas tik asmeniniam naudojimui, gali būti naudojamas be išankstinio administratorių sutikimo tik nesiekiant tiesioginių ar netiesioginių komercinių tikslų.

Laisva.LT pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti ar ištrinti tinklalapyje esančią (tame tarpe ir vartotojų pateiktą) informaciją.

Laisva.LT lankytojams draudžiama:

 • platinti, skleisti informaciją, kuria:
  • raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką;
  • skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę;
  • kurstomas karas ar neapykanta, tyčiojimasis, niekinimas, kurstoma diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl lyties, seksualinės orientacijos, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų;
  • platinama, propaguojama ar reklamuojama pornografija, taip pat propaguojamos ir (ar) reklamuojamos seksualinės paslaugos, lytiniai iškrypimai;
  • propaguojami ir (ar) reklamuojami žalingi įpročiai ir narkotinės ar psichotropinės medžiagos.
  • pažeidžia bet kuriuos kitus Lietuvos Respublikos teisės aktus bei tarptautinius susitarimus;
  • pažeidžia bet kokias autorines teises, prekinius ženklus arba patentus;
 • vartoti grubias, necenzūrines frazes ir įžeidinėti bet kokia forma ar būdu;
 • talpinti nuorodą į tas interneto svetaines, kuriuose esanti informacija kursto prievartą, diskriminaciją ar kitą nusikalstamą veiką.

Pastebėjus draudžiamus komentarus, prašome nedelsiant apie juos pranešti administratoriams.

Laisva.lt neatsako:

 • už Laisva.LT nuolatinį ir nepertraukiamą veikimą;
 • už vartotojų pateiktą turinį.

Pasirašydami peticiją ar išsiųsdami laišką Seimo nariams:

 • sutinkate, kad Jūsų pateikti duomenys (su galimais pakeitimais) būtų perduodami trečiosioms šalims, viešai publikuojami Laisva.LT bei kituose tinklalapiuose ar žiniasklaidos priemonėse;
 • patvirtinate, jog pateiktas turinys neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams ir šio tinklalapio taisyklėms.